شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"48000"

یگانی با 48000 شهید

از نظر متحدان جبهه ضد اسلامی، تحمیل یك جنگ اقدامی بود كه می توانست انقلا ب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی را به شكست بكشاند و این شجره طیبه را از ریشه بركند. شرایط ناشی از پیروزی انقلا ب اسلامی و فروپاشی نظام منحط ستم شاهی ووضعیت ارتش جمهوری اسلامی كه در حال تحول و تبدیل شدن به یك ارتش اسلامی بود و از سویی با دسیسه ها واقدامات عناصر نامطلوب تضعیف شده بود، این خیال واهی را واقعی جلوه می داد   اسلامی در ای ...

ادامه نوشته