شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"13 بدر"

نحس بودن ايام در قرآن/چرا نحس بودن ايام مثلا 13 فروردين را منكر مى‏ شويم؟

  موضوع اعتقاد به سعد يا نحس بودن برخي ايام، در ميان بسياري از مردم رواج دارد؛ به گونه‏اي كه گاه موجب عكس ‏العمل عمومي در ميان مردم مي‏شود. مانند نحس بودن عدد 13، كه بسياري از مردم را به خروج از شهر و ترك خانه‏ها در آن روز مي‏ كشاند؛ در حالي كه چنين اعتقادي جز خرافه منشأ ديگري نداشت. مفسر و فيلسوف بزرگ جهان اسلام علامه طباطبايي در تفسير الميزان، درباره سعد و نحسِ ايام، سخناني دارد كه خلاصه‏ اي از ترجمه آن ب ...

ادامه نوشته

نحس بودن ايام در قرآن/چرا نحس بودن ايام مثلا 13 فروردين را منكر مى‏ شويم؟

  موضوع اعتقاد به سعد يا نحس بودن برخي ايام، در ميان بسياري از مردم رواج دارد؛ به گونه‏اي كه گاه موجب عكس ‏العمل عمومي در ميان مردم مي‏شود. مانند نحس بودن عدد 13، كه بسياري از مردم را به خروج از شهر و ترك خانه‏ها در آن روز مي‏ كشاند؛ در حالي كه چنين اعتقادي جز خرافه منشأ ديگري نداشت. مفسر و فيلسوف بزرگ جهان اسلام علامه طباطبايي در تفسير الميزان، درباره سعد و نحسِ ايام، سخناني دارد كه خلاصه‏ اي از ترجمه آن ب ...

ادامه نوشته

نحس بودن ايام در قرآن/چرا نحس بودن ايام مثلا 13 فروردين را منكر مى‏ شويم؟

  موضوع اعتقاد به سعد يا نحس بودن برخي ايام، در ميان بسياري از مردم رواج دارد؛ به گونه‏اي كه گاه موجب عكس ‏العمل عمومي در ميان مردم مي‏شود. مانند نحس بودن عدد 13، كه بسياري از مردم را به خروج از شهر و ترك خانه‏ها در آن روز مي‏ كشاند؛ در حالي كه چنين اعتقادي جز خرافه منشأ ديگري نداشت. مفسر و فيلسوف بزرگ جهان اسلام علامه طباطبايي در تفسير الميزان، درباره سعد و نحسِ ايام، سخناني دارد كه خلاصه‏ اي از ترجمه آن ب ...

ادامه نوشته