به گزارش مجله خبری سرگرمی نکته نیوز، به دنبال پخش اظهارات اسحاق جهانگیری کاندیدایریاست جمهوری از شبکه اول سیمایجمهوری اسلامی ایران علیه دولت قبل، دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیسیون بررسیتبلیغات انتخابات، خواستار اختصاص وقت قانونی برای پاسخگویی به اتهامات و افترائات وی شد.

واکنش رئیس جمهور دولت نهم به اظهارات جهانگیری در مورد این دولت

متن این نامه به شرح زیر است:

«کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

سلام علیکم

مطلعید که ما هیچ کاندیدا و نماینده ای در انتخابات فعلی ریاست جمهوری نداریم . آقای اسحاق جهانگیری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در برنامه ساعت 22 سیما سه شنبه مورخ 12/02/96 بیش از پانزده دقیقه ، با ارائه مطالب و آمار کذب و نسبت دادن اتهامات بی اساس و تشویش اذهان عمومی به دولت های نهم و دهم ، مرزهای قانون و اخلاق را به طور کامل زیر پا گذاشت.

نظر به اصل 22 قانون اساسی و ماده 64 اصلاحی مورخه 26/10/91 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 30 الحاقی مورخه 23/3/13888 به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما، لازم است جهت پاسخگویی، وقت قانونی به فوریت تخصیص و به این دفتر اعلام گردد.

دفتر رییس دولت های نهم و دهم»