ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۹:۵۵
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / بهداشت و تغذیه > همه چیز در مورد بیماری معروف واریکوسل و چگونگی درمان آن

همه چیز در مورد بیماری معروف واریکوسل و چگونگی درمان آن

بیماری واریکوسل و درمان آن واریکوسل ،اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه ها است. شیوع آن زیر 10 سال نادر است ولی در بالغین جوان 15٪ و در مردان نابارور 20 تا ...

بیماری واریکوسل و درمان آن

بیماری واریکوسل و درمان آن

واریکوسل ،اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی (سیاهرگی) بالای بیضه ها است. شیوع آن زیر 10 سال نادر است ولی در بالغین جوان 15٪ و در مردان نابارور 20 تا 40٪ می باشد.

چرا برخی از آقایان دچار واریکوسل می شوند

واریکوسل امـــروزه شایـعــتــریـــن علـت نابـاروری قابل درمان مردان جوان می باشد. در بیمـاری واریکوسل دریچـه های سیـاهـرگ های بیضـــه خراب شده و باعـث گشــادی رگ ها و اخــتـلال در خونرســـانــی و کاهش تعداد و حرکـــت اســپرم ها و افــزایش شکـل های غیــرطبـــیــعـــی اسپـرم شده و لذا باعــث نابــاروری با منــشـــاء مردانـه می گردد.

بسیاری بر ایــن باورند واریـــکوسل شبــیــه بیـــمـــاری واریـس در ساق پاهـاست؛ امـــا در تعــریـــف علـــمـی عبارت است از اتسـاع وریدهایـــی (سیــاهرگ) که خون را از بیــضـــه ها خارج می کنـنـد.

الـــبتـه یکی از علـــل شایع نابـــاروری در مردان، همــیـن واریکوسل است چون به تولیــد و کیـــفیـــت اسپـــرم آسیـب می زنـــد، امـا همه مردان مبـــتـلا به واریـکوسل هم مبـــتـلا به ناباروری نیستـــند.

بیماری واریکوسل و درمان آن

آیا واریکوسل انواع مختلفی دارد؟

واریــکوسل بر حسب شدت، درجــه بنـدی می شود. نوع خفــیـــف درجه یک، نوع متوسط درجه دو و نوع شدیــد درجه سه نامـــیــده می شود. در نوع درجــه سه تمامـی کیـسـه بیضه همان طرف پر از عروق متســـع اســت؛ درسـت مثــل این که کیـــســه بیضـه پر از کرم خاکـی است.

بیماری واریکوسل

ســیـاهــرگ ها مسئول خارج کردن خون از عضو و هدایــت آن به طرف قلب هستـــنـد و برای ایـــن که خونی که به سمـت بالا می رود به عقب برنگردد، داخل سیــاهرگ ها دریچـه هایی وجود دارنـــد که از برگشــت خون جلوگیری می کنـــند. حالـــا اگـر ایـــن دریچـه ها خراب شوند، خون براحـــتی به طرف عقب برمی گردد و موجب اتســـاع سیـاهرگ ها خواهــد شد. باید بدانـــیـد سیاهـــرگ بیـــضه سمت چپ سرانـــجام به سیــاهرگ کلیــه چپ می ریـــزد. اگــر یک مرد بالای 40 سال ناگهـــان دچـار واریــکوسل بیضـــه چپ شود، یک دلـــیل آن ایــن است که سرطـان کلیه سبــب مسدود شدن سیــاهرگ کلیـــه و پس زدن خون در سیـــاهـرگ بیـضه همان طرف شده اســت.

آیا واریکوسـل علائم مشخصی دارد؟

مــعمولا بیمار متوجه وجود واریـکوسل نمی شود و بیــمـاری به دنبـال بررســـی علت نابـاروری تشخـــیـص داده می شود. حتی گاهی بیمــار از دوستـــان و افراد فامـــیل می شنود فلــانی برای درمــان نابـاروری عمــل جراحــی واریـــکوسل انـجام داده است و کنجـکاو شده و به پزشک مراجــعـــه می کند. البـــتــه برخی مواقـــع بیــمـــار مبـتــلا به واریکوسل احـــسـاس درد در بیـــضـه همـــان طرف یا احــساس سنـگینـی می کند.

همچـــنـین ممـــکــن اســت بیمار به دلــیـل عدم تقارن بیضـــه ها به پزشک مراجـعه کند و واریکوسل تشـــخـیص داده شود. حتی بندرت بیــمـار متوجه رگ های برجسـتـــه در کیــسه بیــضـه می شود و به پزشــک مراجــعه می کنــد؛ اما به طور کلـــی درد مبـــهـم در ناحـیه بیــضه ها، احــساس سنگـــینی یا کشیـــدگی در بیــضه، رگ های متـسـع در داخـل کیســـه بیضــه، احـــســاس ناراحــتـی در بیـضـه یا کیــسه بیـضه و کوچکـــی بیـضـــه مبــتـلـا جزو مهم تریــن علــائم بیـماری هســـتــنــد.

واریکوسـل قابل درمان است؟

بــایـــد بدانید واریـکوسل بســیــار شایع است به طوری که حدود 15 درصــد مردان 25 تا 35 ساله دارای واریـکوسل هســـتند. درمان واریــکوسل، عمـل جراحی است که معــمولاً یک شکاف حدود سه سانتی متـــری در ناحــیــه بالـــای کشـالـه ران داده می شود و تمـامـــی سیاهرگ های طنــاب بیـضـــه قطـــع می شوند. بعضی از سیاهـــرگ های بیضــه از داخـــل شکــم عبور می کنـــنــد و جراح نمـی توانـد آنـــها را ببـیند.

حتـی بعـــضـــی از مویرگ ها در داخــل طناب بیـــضـــه قابــل رویت نیـسـتـنـد، بنـــابرایـن بسته به نوع عمل جراحی، میــزان عود بعد از عمل حدود 10 درصد اســت. گاهی واریـکوسل فوق العـــاده شدیـــد بوده و صدهـــا سیاهـرگ متســع داخـل کیــسـه بیـــضه وجود دارند. ایـن واریکوسل ها نیز با عمل جراحـــی صد در صد قابـل اصـلــاح نیـــستــنــد. گاهـی بیمـار در معایـــنـه واریکوسل مشـهود ندارد (واریکوسل بالیـنی) و با سونوگرافـــی رنـگـی مشخص می شود که بیمار دارای واریکوسل اســت. ایــن نوع واریـــکوسل را واریکوسل تحت بالیــنــی می گوینـــد و عده ای معـــتــقد هســتـنـــد عمـــل جراحی ایــن واریـکوسل موجب بهبود کیـفیت اســـپرم می شود.

همه چیز در مورد بیماری معروف واریکوسل و چگونگی درمان آن