ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۲۲:۴۲
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / گزارش تصویری > خـوردن اعضـای بدن انسـان در تایلنـد ! عکس +18

خـوردن اعضـای بدن انسـان در تایلنـد ! عکس +18

یک نانوای تایلندی برای  پخت  نان های خود از روش وحشتناکی استفاده می کند! او خمیرهای نان را به شکل اعضای بدن در می آورد و می فروشد! وقتی که این نان ها را ...

یک نانوای تایلندی برای  پخت  نان های خود از روش وحشتناکی استفاده می کند! او خمیرهای نان را به شکل اعضای بدن در می آورد و می فروشد! وقتی که این نان ها را می خورید احساس می کنید که مشغول خوردن اعضای بدن انسان هستید!
او با مهارت های خاصی با خمیر نان مجسمه سازی می کند. همه ی خانواده ی او در نانوایی کار می کنند و در  پخت  نان از خمیر، کشمش، آکاژو و شکلات استفاده می کنند. با وجود این که این نانوایی، نانوایی بسیار عجیب و وحشتناکی می باشد، اما مردم تایلند از نان ها ی او استقبال خوبی می کنند!!


غذای تایلندی  بدن انسان اعضای بدن

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/76807945237221493245.jpg

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/86944060152731819081.jpg

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/86987174131972157132.jpg

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/88270934799230403988.jpg

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/90956974079340343015.jpg

http://www.9ktenews.com/wp-content/uploads/2012/10/80362645305973636110.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/60113538532167826637.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/32679114249357026766.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/31748672886754419170.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/28093129064304206011.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/03140519684463385940.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/03155615478560462279.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/04490272956830420805.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/11570766542706418700.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/135131613716.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/135131613717.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/135131613818.jpg

http://up08.persianfun.info/img/91/8/pf/khordan-aezaye-badan/135131613919.jpg