ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۸:۲۱
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / يادداشت > باز تير صهيونيسم به سنگ خورد

باز تير صهيونيسم به سنگ خورد

صهيونيزم سه هزار سال جسورانه به پيش تاخته و سي سال  است كه عقب‌گرد  را آغاز كرده‌است. با ظهور دین موسا(ع) و معجزه عصا، سحره و كهنه با نفوذ در دين يهود توانستند تورات را ...

صهيونيزم سه هزار سال جسورانه به پيش تاخته و سي سال  است كه عقب‌گرد  را آغاز كرده‌است. با ظهور دین موسا(ع) و معجزه عصا، سحره و كهنه با نفوذ در دين يهود توانستند تورات را به كام اهداف خود تحريف كنند و نمونه تحريف‌شان، مشروعيت بخشيدن به رباخواري و پس از حلال كردن اين حرام با ثروتي كه از  رباخواري به دست آوردند هر لحظه بر بازار اقتصاد، تسلط‌شان بیشتر شد و با تزوير و به كارگيري پول‌شان، فرهنگي را پايه‌ريزي كردند كه امروز فرهنگ صهيونيزم، شناخته مي‌شود و اين فرهنگ بر سه اصل بنا شده است:

www.9ktenews.com

الف) زر را به هر شكل ممكن به چنگ آوريد زيرا كه زر مشكل‌گشاست.
ب) با هر وسيله كه ممكن است، زورمند گرديد تا بتوانيد جهاني را كه خداوند به شما بخشيده، بازپس گيريد، چه با لشكركشي و كشتار هر كس سر راهتان  قرار گرفت و اگر نشد با ترور مردم و تخريب خانه‌هاي‌شان و ارعاب تا مرحله‌اي كه تسليم یا فراری گردند و اگر باز هم ميسر نشد به ياري زر و تزويرتان خود را به قدرت‌هاي بزرگ جهان بچسبانيد زيرا دم شير بودن، بهتر از سر روباه بودن است و قدرت‌ها را براي اجراي اهداف‌تان به كار گيريد؛ بوش و اوباما را اجير و مزدور خود سازيد.
آري با چنين فلسفه‌ای همین که عيسا مسيح (ع) ظهور مي‌كند در ميان مسيحيان نفوذ كرده و در آيين مسيح(ع) نیز حزب صهيونيست‌هاي مسيحي‌نما را تاسيس مي‌كنند و پس از آن با اطلاعاتي كه از  تورات و انجيل، پيرامون پيامبر آخرالزمان(ص) به دست آورده بودند، پيش از ظهور حضرتش در حجاز سامان گرفته تا قرآن را تحريف و شعبه صهيونيست‌هاي مسلمان‌نما را هم تاسيس كنند اما نتوانستند زيرا حفظ كتاب آخرالزمان را پروردگار، خود به عهده گرفته‌است ليكن توانستند بسياري از اسرائيليات را به نام اخبار اسلامي در ميان مسلمانان منتشر سازند و فرهنگي را آفريدند كه نخست حاكميت اسلام بر پايه ولايت تبديل به خلافت شد و هنوز سه دهه از رحلت پيامبر(ص) نگذشته بود که خلافت را هم تبديل به سلطنت کرده و به جاي خلفا  راشدين، سلاطين جوري نشستند كه قرآن آنان را « أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا» توصيف مي‌كند که ما امروزه فَهَد و حَمَد را نمونه كامل آنان مي‌بينم.
گر چه در تحريف قرآن، تيرشان به خاك خورد لیکن با سمپات ساختن افرادي چون ابوسفيان و اشعث، توانستند از فرداي حكومت آخرين خليفه، کسانی را بر تخت حكومت اسلامي بنشانند كه مسلمانان تا به امروز چوبش را مي خورند و همیشه مترصد تاسيس حزب صهيونيست‌هاي مسلمان‌نما بودند و در تمهید آن می‌کوشیدند تا اين كه در قرن 19 توانستند حركت شوم خود را از پايين، آغاز كنند و با تربيت محمدبن‌عبدالوهاب و تاسيس مذهب وهابيت به یاری شمشير ‌آل‌سعود توانستند حزب صهيونيست‌هاي مسلمان‌نما را نیز افتتاح و در پناه سه آيين الاهي به فتنه پردازند و نخست به ياري اين حزب شوم در فلسطين پايگاهي براي صهيونيزم جهاني به نام كشور اسراييل تاسيس كردند.
من بر اين باورم كه اكنون سخت در پي آنند كه شاخه بوديسم خود را هم در ميانمار  تاسيس كنند و مقدمات آن را چيده‌اند تا كه در چهار آيين حاكم بر جهان، نفوذشان کامل گردد و از آنجا كه سازمان ملل هميشه حق را به  اقليت‌ها مي‌دهد! در آينده براي كل جهان قانون‌گذاري كنند. به ادامه سیاست‌شان پردازم:
پس از ياس از تحریف اسلام در اندیشه حفظ يهوديان و نصرانيان دست‌سازش برآمد و به هر حقه‌اي دست مي‌زد ليكن مراوده كشورهاي اسلامي با اروپا اندك اندك آن ملت به خواب خرگوش افتاده را بيدار ساخت و صهيونيزم از اين حركت، سخت بيمناك، چه مي‌ديد نخبگان اروپا شيفته دانش‌هاي اسلامي گشته‌اند و اين شيفتگي كار به دستش مي‌دهد لذا كشيشان متحجر را در استخدام اهدافش گرفت و گفت اگر كليسا مانع نشر كفريات! مسلمانان نشود به زودي همه مومنان، كافر گردند و كليسا براي پيشگيري از گسترش كفر، حكم تكفير هر كسي را كه به پژوهش و دانش مي‌پرداخت و يا چيزي را كشف مي‌كرد صادر و اگر از كفرش توبه نمي‌كرد، مي‌سوزاند يا به صليب مي‌كشيد و يا به تیغ گيوتين مي‌سپرد. با همه اين‌ها  اروپا در نتيجه تماس‌هاي همه جانبه با مسلمانان به جايي رسيد كه دست به رنسانس مباركي زد كه اگر صهيونيزم در آن نفوذ نكرده بود، مي‌توانست دنيا  را بهشت سازد.