به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، مردی همسرش را با ارمغان زندگی بهتر به شارجه می آورد، اما سپس از وی می خواهد به عنوان روسپی به منظور تامین هزینه های زندگی فعالیت کند. وی شرط ادامه زندگی را انجام این کار قرار داده بود که زن مجبور به تن فروشی می شود.

۰c6412d935604b6d99117163ceebb965

این مرد به اتهام فحشا در دادگاه شارجه محاکمه می شود. این زوج که مشخص نشده اصالتا اهل کجا هستند ۵ ماه بعد از ازدواج به شارجه مهاجرت می کنند. مرد طبق اظهارات دادستانی با اتهامات سواستفاده از همسرش، اجبار به تن فروشی و فحشا روبروست. قربانی در دادگاه از داستان کثیف زندگی اش پرده برداشت و اذعان داشته بعد از گذشت ۵ ماه از ازدواج شان با پیشنهاد شوم همسرش برای ادامه زندگی مواجه شده است.