ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۱:۱۲
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خبر ويژه > اعدام در انتظار شیطان صفتی به 3 دختر در جوی آب تجاوز کرده بود

اعدام در انتظار شیطان صفتی به 3 دختر در جوی آب تجاوز کرده بود

اعدام در انتظار شیطان صفتی به 3 دختر در جوی آب تجاوز کرده بود به گزارش مجله اینترنتی نکته نیوز : بـــا گذشــت کمـــتر از یک ماه از برگزاری نخستـــین جلـــسـه تحـــقـــیق از پسـر شیــطان صفـت ...

اعدام در انتظار شیطان صفتی به 3 دختر در جوی آب تجاوز کرده بود

به گزارش مجله اینترنتی نکته نیوز : بـــا گذشــت کمـــتر از یک ماه از برگزاری نخستـــین جلـــسـه تحـــقـــیق از پسـر شیــطان صفـت که دخــتـر نوجوان را در جوی آب آزار داده بود تعـداد شاکـــیان ایـــن پرونده به سه نفـــر افزایـــش یافت.اعدام در انتظار شیطان صفتی به 3 دختر در جوی آب تجاوز کرده بود

به گزارش گروه جنایــی رکنـا، تجاوز به عنـــف به یکی از قربانیـــان از سوی پزشـکـــی قانونی تایید شده اســت. نظـــری که می توانـــد پســـر شیــطـــان Evil صفــت را به پای چوبه دار بکـــشـانــد.

پانزدهم مرداد ماه امـــسال مرد میانـسـالی همــراه دختـر 16سالــه اش به نام نیـــلوفر پلـــس آگـاهی رفــت و از پســـری که دخـــترش را آزار داده بود شکایت کرد. دخــتـــر نوجوان در تشـــریــح ماجرا گفـــت: عصـر بود که از متـــرو شهید باقــری پیـاده شدم تا به خانــه مان بروم اما همان موقع یک پســر جوان با موتور راهـم را بست. او مرا به داخـــل جوی آب هل داد .داخل جوی آب افـتاده بودم که او مرا آزار داد. به دنبال شکایـت دختـــر نوجوان تلــاش برای ردیابی پســـر شیــطان صفت آغـــاز شد. سه روز از ایـــن ماجــرا نگذشــتــه بود که پدر نیــلوفر با پلـــیـــس Police تماس گرفـت و گفــت احـــتمالـا پسر شیــطـــان صفـــت را پیدا کرده اسـت. وی گفــت: چند روزی بود در حوالی متـــرو شهــیـد باقــری پرســه می زدم تا شاید عامل این جنـایت Crime سیـــاه را پیــدا کنم که با پســر جوانـــی روبه رو شدم که با موتور در همان حوالی چرخ می زد. من او را تعقیــب کردم و متوجه شدم مزاحـم یک زن جوان و سعـــی دارد او را به داخـل جوی آب بی اندازد.

با اطــلـــاعـاتـــی که ایـن مرد به پلــیــس داد بلـافاصـــله ماموران در محـل حاضـر شدند و پســر 19 سالـه افـــغان را بازداشـــت کردند. ایــن پســر به جرم Crime سیــاه اعتراف کرد و برای نخــســـتیـــن جلســـه تحقیـق در شعـبــه 11 دادگـــاه کیفری یک اسـتــان تهـــران حاضـــر شد. وی در حالی به جرمش اعتـراف کرد که هنوز جوابـیـــه پزشـکی قانونی به دســـت قضـــات دادگــاه نرسیده بود.

دیــروز امـــا نظــریـه پزشـــکی قانونی به دست قضــات رسید که تجاوز Rape به عنـف را تایـــیـــد می کرد.

در این بیـــن دو شاکـی دیـــگــر نیـــز شنـــاسـایـــی شدنـــد. یکی از آنــهــا گفــت: پســر جوان مرا به داخـــل جوی آب هل داد. او مرا تهدید کرد تا سرو صدا نکــنم. امــا وقتی مقاومت مرا دیـــد تی شرتـــی را که همراه داشت دور گردنــم پیچـــیـد تا مرا خفه کنــد. من تســلـیم خواستــه شوم او شدم. پســر جوان تهدیدم کرد تا زمــانی که سوت نزده از جوی آب خارج نشوم. او مرا رهـــا کرد و من از داخــل جوی آب بیـــرون امدم. اما از ترس آبـرویم شکـایـتـــی نکردم. ولی وقتــی از طریــق رسانه ها متوجه شدم وی دســـتگـــیر شده شکـــایتـــم را مطـرح کردم.

شاکـی دیـــگـر نیـــز گفــت دقایـــقـی را در جوی آب با پسر شیطـان صفــت گلــاویز بوده و مقــاومت می کرده اســـت.

دو شاکـی دیـــگر در حالــی به پزشکـــی قانونی معـــرفی شدنـد که قرار است متـــهم پرونده به زودی در دادگاه کیفـری یک اسـتـان تهـــران محــاکـمه شود.