ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۰:۰۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خبر ويژه > آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟

آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟

   تیراندازی فرد ناشناس در ایستگاه قطار مونیخ تلویزیون مونیخ از تیراندازی فرد ناشناس در ایستگاه قطار در مونیخ خبر داده است،این حادثه در حالی اتفاق افتاد که منجر به توقف قطار و مجروح شدن یک تن ...

  آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟

تیراندازی فرد ناشناس در ایستگاه قطار مونیخ

تلویزیون مونیخ از تیراندازی فرد ناشناس در ایستگاه قطار در مونیخ خبر داده است،این حادثه در حالی اتفاق افتاد که منجر به توقف قطار و مجروح شدن یک تن شد.

آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟

تـیراندازی در ایستگاه قطار مونیخ

سـخـــنــگوی پلـیـــس آلــمــان اعـلام کرد که در یکی از ایسـتگــاهـــ‎ـــهـــای متـرو شهـر مونیخ تیــراندازی شده اســت.

گزارش های اولیه از زخــمی شدن یک مامور پلــیس آلمـان در حادثه تیـــرانـدازی در ایسـتـــگــاه متـــروی مونیخ حکایت دارد.

آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟

پلیــس آلــمان در پی ایـــن تیرانــدازی اعلام کرده که خطــر رفـــع شده است.

سخـنگوی پلیــس آلمــان فرضــیه تروریسـتـــی بودن حادثـــه تیــرانـــدازی در متـروی مونیـــخ را رد کرد.

پلـیـــس آلمان همـچـنـــین اعلــام کرد که علاوه بر زخــمــی شدن یک افســـر پلیس چنـــد نفـــر از مردم عادی نیــز زخمــی شده انـــد؛ در همـیـن رابطــه یک نفـر بازداشـت شده اسـت و همـچـنان در دست بررسـی می باشد.

آیا تیراندازی فرد ناشناس در شهر مونیخ آلمان تروریستی بود؟!؟