ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۰:۰۰
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خبر ويژه > پدر و مادری که فرزندشان را در مدرسه ثبت نام نکنند جریمه می شوند!؟!/حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی

پدر و مادری که فرزندشان را در مدرسه ثبت نام نکنند جریمه می شوند!؟!/حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد. حجت‌الاسلام ...

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با نکته نیوز، با اشاره به جلسه عصر امروز به کمیسیون حقوقی قضایی گفت: در جلسه امروز به ادامه بررسی لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پرداختیم و بر این اساس وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش مشخص شدند.

او در تشریح وظایــف وزارت کشور اظـهـــار داشت: بر اساس ایـــن قانون وزارت کشور موظف است تا با همــکاری دسـتــگاهـــ‌هــای ذیـــربـــط به شنـــاســـایی افــراد نوجوان فاقـــد اسـناد هویتــی اعـم از ایـــرانی یا غیــرایـرانی بپـــردازد. همچــنــیـن وزارت کشور از طریـق سازمـــان ثبـــت احوال و سایـــر دســتـگاه‌هـای مربوطه موظف اســت حداقـــل سه ماه قبل از آغـــاز سال تحـــصیـلی افراد ایـــرانـی و غیـــر ایرانـی را به آموزش و پرورش اعـلـام کنــد.

سخنـــگوی کمــیسیون حقوقی قضایی در رابـطــه با وظایـف وزارت کار نیــز در ایـــن طرح تصریح کرد: نظارت بر امـــاکــن کار جهــت پیـــشــگــیری و مقابلــه با آزار و بهـره‌کـــشی از نوجوانان، معـــرفــی نوجوانان بزه‌دیـــده که در معــرض خطــر به مراکز حمـایـتـــی و قضـایی و پوشش کامــل بیــمه‌ــای نوجوانان شاغل ۱۵ تا ۱۸ سال از جمــلـه وظایــف ایـن وزارت کار در ایـن قانون شدند.

جریمه میلیونی برای والدینی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند

نوروزی در ادامـــه این گفــتــ‌وگو به بیـان وظایـف وزارت بهـداشـت، درمــان و آموزش پزشــکی پرداخـــت و خاطرنـــشان کرد: بررسی وزارت بهــداشت از شرایــط بهـــداشــتـــی محیـط کار نوجوانـــان با اسـتـــانـداردهـــای جهـــانـــی و تصـــمـیـمــ‌ـگــیری مقتضی، پذیـرش نوجوانــان در مراکـــز بهزیــستی و درمانی به همراه معرفــی آنـهـا به مراکـز قضـایی و پوشش بیـمه کامـل سلامـت برای تمـامــی نوجوانـــان از جمله وظایــف این وزارتخـانـــه است.

او حمـایـــت از نوجوانان و پوشش تحــصــیلی تا پایان مقطع متوسطـه، طراحی دورهـــ‌ـهـــای زنـــدگی و آموزشی برای اطفال و نوجوانان و آموزش کارمـــنــدان و معـــلمـان و مربیان را از جمـله وظایـــف طرح حمـایت از اطفـال و نوجوانـان برشمرد.

سخــنـــگوی کمـــیــسیون حقوقی قضایـی در تشریح ماده ۷ ایـن طرح هم ابــراز داشت: براسـاس ایـــن طرح هر یک از والدین و اولیـــایی که فرزنـدانشــان را ثبـــت‌ــنام نکند، در مقـطع اول ملــزم به ثبـــت نام و پرداخــت ده تا بیـست میلـیون ریال جریمــه و در صورت تکرار ۲۰ تا ۱۰۰ میــلـــیون ریـال آن خانواده جریـــمـــه خواهـــند شد.

نوروزی اضـــافه کرد: هرگونه تهــدید، تشویق، ترغـیـــب یا فریــب منــجــر به ترک تحصـیـــل یا فرار از خانـــه شود، دادستـــان و سایر دســـتـــگــاه‌ها ملـزم به برخورد هســـتـنـــد و فرد خاطــی به ۲۰ تا ۸۰ میـلـــیون ریـال جریمـه یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلـاق یا هر دو آنــها محکوم خواهد شد.

پدر و مادری که فرزندشان را در مدرسه ثبت نام نکنند جریمه می شوند!؟!