ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۲۰:۵۹
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / مذهبي > کدام نماز ها جز نماز های واجب به شمار میروند؟

کدام نماز ها جز نماز های واجب به شمار میروند؟

نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت. نمازهای واجب خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است ...

نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.

نمازهای واجب

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از

۱- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.
۲- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و … واجب مى‌شود.

 نمازهای واجب را می شناسید

۳- نماز میّت: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند.
۴-  نماز طواف واجب خانه کعبه.
۵- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب است.
۶- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‌شود.

پی نوشت
توضیح المسائل مراجع، م ۵۴۲
توضیح المسائل مراجع، م مابین دو مساله ۷۲۷ و ۷۲۸
توضیح المسائل مراجع، م ۱۴۹۱