ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۵:۴۷
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / ورزش > دل پر علی دایی از ماجرای قتل دردناک آتنا اصلانی 7 ساله

دل پر علی دایی از ماجرای قتل دردناک آتنا اصلانی 7 ساله

واکنش علی دایی به قتل آتنا اصلانی علی دایی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که خود پدر دو دختر کوچک است درباره قتل آتنا اصلانی در اینستاگرام پستی منتشر کرد.در ادامه این مطلب از بخش ...

علی دایی

واکنش علی دایی به قتل آتنا اصلانی

علی دایی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که خود پدر دو دختر کوچک است درباره قتل آتنا اصلانی در اینستاگرام پستی منتشر کرد.در ادامه این مطلب از بخش ورزشی نکته نیوز با شما هستیم.

علی دایی:بعضی اتفاقات فاجعه قتل آتنا را تلخ تر کرد

کـاپـیـتــان اســبـق تیم ملـــی فوتبال ایران نسبــت به قتـــل هولنـــاک دخــتربـچـه هفــت سالـــه پارس آبـــادی واکــنش نشان داد. آتنـــا اصـــلانی دخـتــربــچــه هفت سالـــه پارس آبــادی بود که از سوی مردی 40 سالـه ربوده شد و پس از تعـرض جنـــسـی به قتــل رسـید. قتل این دخـتـربـــچه بازتـــاب بسیار گســـتــرده ای داشـــتــه و احـسـاسات مردم را جریحــه دار کرده اسـت.

علی دایی به قتل آتنا اصلانی واکنش نشان داد

عـــلی دایی کاپــیتان اســـبـق تیـــم ملـی فوتبال ایــران که خود پدر دو دخــتـر کوچک است دربـاره قتـل آتنا اصـلانی در ایــنـــســـتاگرام خود چنین نوشت:

« از شنــیدن خبر فاجــعه دردنــاک آتـنـــای مظلوم بسیار متاثـــر شدم، ایـــن واقـــعـه دردنـاک رو خدمـــت شما مردم داغ دیـــده وخانواده محــترم آتــنا که غمــی سنـگــیـن و جانـسوز را متحمـــل شده انـد تسـلــیت عرض می کنم هر چنـــد که تســلیـــت واژه کوچکـی اســـت، ایـــن فاجعـــه چنان دردناک اســت که به باور نمـی نشـیند

متـاســفانه این چنـــد روزه بعـضی اتفـــاق ها و صحبـت ها، تلـــخـــی ایــن فاجعه را چنـد برابـــر کرده، من از درگـاه خداوند متعال برای خانواده آتــنـــا صبر مسئلت دارم، بنده را هم در غم عزیز از دست رفته مان شریک بدانیـد. »

علی دایی

علی دایی به قتل آتنا اصلانی واکنش نشان داد

علی دایی ستاره فوتبال جهان قتل دردناک آتنا اصلانی را به خانواده اش تسلیت گفت