ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۰:۰۷
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خواندنی, علمي > یک جامعه اطلاعاتی چه ویژگی هایی دارد ؟

یک جامعه اطلاعاتی چه ویژگی هایی دارد ؟

جامعه اطلاعاتی و ویژگیهای آن جامعه چیست n       «هنری گیدینگزجامعه شناس آمریکایی» n       «جامعه دسته ای از مردم است که برای نیل به هدف عام المنفعه در حال همکاری هستند. n       « ژرژ گورویچ جامعه شناس فرانسوی» n       جامعه واقعیتی ...

جامعه اطلاعاتی و ویژگیهای آن

جامعه چیست

n       «هنری گیدینگزجامعه شناس آمریکایی»

n       «جامعه دسته ای از مردم است که برای نیل به هدف عام المنفعه در حال همکاری هستند.

n       « ژرژ گورویچ جامعه شناس فرانسوی»

n       جامعه واقعیتی کلی و کثیرالاجزا و جامع جمیع جهات است.

n       «امیل دورکیم»

جامعه را مجموعه ای از افراد میداند که گردهم آمده اند و مناسبات و روابطی در میان آنها حاکم است این روابطبوسیله مقررات، مؤسسات یا نهادهای اجتماعی مستحکم شده و برای اجرا و حفظ آنها مکافات یا ضمانت اجرایی وجود دارد

علم جامعه شناسی

علم جامعه شناسی از قرنها قبل و توسط کسانی چون سقراط، افلاطون، ابن خلدون، مونتسکیو و سایر فلاسفه دیگر بنیان نهاده شده است.  که آن نیز از تعاریف متعددی برخوردار است بعنوان مثال:
اگوست کنت جامعه شناسی را علم قوانین کلی پدیده های اجتماعی می داند که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده ای است که بصورت کلی اخذ شده و در قالب قوانین درآمده است.

به زبان ساده  جامعه شناسی علمی است که در رابطه با روابط انسانها و زندگی گروهی آنان مطالعه می کند و بعبارت بهتر علم جامعه است

دگرگونی های اجتماعی

دگرگونی های اجتماعی معمولا در سه بعد بروز می کند:

الف) دگرگونی شکل و ریخت جامعه نظیر کوچک شدن روستاها در اثر مهاجرت روستائیان به شهرها و بزرگ شدن شهرها

ب) دگرگونی در نهادهای اجتماعی شامل :

دگرگونی در نهاد خانواده نظیر پدر‌سالاری، زن‌سالاری و

 

 

 

 

دگرگونی های اجتماعی

n       دگرگونی در نهاد اقتصاد نظیر اقتصاد شبانی، کشاورزی،صنعتی و اطلاعاتی

n            دگرگونی در نهادهای آموزشی

n            دگرگونی در نهاد حقوق (قانون‌گذاری، قضاء و دادرسی)

n            دگرگونی در نهاد حکومت

n       ج)دگرگونی در کم و کیف ارتباط و پیوند متقابل نهادها

منشا تغییرات در جامعه

منشا تغییرات دو دسته است : عوامل غیر ارادی و عوامل ارادی  شبیه :

 • جنگ
 • رشد علوم و فنون
 • عوامل جمعیتی
 • وقایع طبیعی
 • افراد برجسته

تغییر در دانش و فرهنگ

دسته بندی جوامع بشری

الف ـ جامعه اولیه  مبتنی بر جمع آوری آذوقه و انجام شکار ـ انسانهای نخستین

ب ـ جامعه ایلیاتی (Tribal) جوامع قبیله ای همراه با اهلی کردن حیوانات  و اقتصاد شبانی

دـ جامعه روستایی (Rural) مبتنی بر کشاورزی

ج ـ جامعه شهری همراه با افزایش جمعیت و ایجاد قانون

هـ ـ جامعه صنعتی (Industrial) مبتنی بر صنعت

و ـ جامعه اطلاعاتی (Informative) مبتنی بر اطلاعات

تاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه

 • از سال۱۹۷۰مطرح شده است و به ویژه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰مورد توجه واقع شد.

تعریف جامعه اطلاعاتی( جامعه فراصنعتی) :

 • تعاریف از زوایای مختلف : تکنولوژیک، اقتصادی، شغلی، مکانی و فرهنگی

جامعه اطلاعاتی مبتنی بر نوآوری های چشم گیر فناوری در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات  و تأثیر آن  در وجوه مختلف حیات اجتماعی است

 

تاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف جامعه

n       جامعه اطلاعاتی بر پایه اقتصاد مبتنی بر اطلاعات ( در مقابل اقتصاد مبتنی بر کالا)

n        جامعه اطلاعاتی بر پایه تغییرات شغلی و ایجاد مشاغل مبتنی بر اطلاعات

n        جامعه اطلاعاتی مبتنی بر شبکه های اطلاعاتی که مکانهای مختلف را به هم وصل میکند و تاثیر بر زمان و مکان را می رساند.

n        جامعه اطلاعاتی مبتنی بر تغییر و تحولات فرهنگی

n   ویژگیهای جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی ارائه کننده  مدلی نوین از جامعه است که در آن :

 • مفاهیم سنتی  آموزش ، کسب و کار ، اقتصاد و تجارت متحول میگردد.
 • ارزشهای اطلاعاتی جایگزین ارزشهای مادی  میشود.
 • اطلاعات بسرعت  تولید و در اختیار همه قرار میگیرد.
 • فعالیتهای  کاری بیشتر در پردازش اطلاعات است تا در تولید صنعتی یا کشاورزی.

ویژگیهای جامعه اطلاعاتی

n       پردازشها بصورت  الکترونیکی  انجام میشود.

n        نقش زمان و مکان فیزیکی کم رنگتر و امکان حضور مجازی ایجاد می شود.

n        مهارتها و مشاغل جدید در عرصه  فناوری ارتباطات و اطلاعات  ایجاد میگردد.

n        نحوه ارتباط و تعامل انسانها تغییر می کند.

شاخصهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و روشهای مدیریت و سازماندهی متحول میگردد

زیر ساخت‌های فنّی-اجتماعی جامعه اطلاعاتی

محققان برای استقرار جامعه اطلاعاتی عوامل بسیاری را بیان می‌کنند که مهمترین آنها به شرح ذیل است

à زیرساخت‌های ارتباطات از راه دور؛

”زیرساخت ارتباطی“ بیان کننده شبکه‌هایی است که به طور فیزیکی انتقال و ارتباط را تأمین می‌کنند و بیشتر ناظر به وجه سخت‌افزاری تحقق جامعه اطلاعاتی است جامعه کشاورزی با راه‌های شوسه آسفالت شناخته می‌شدند و جامعه صنعتی با لوله‌کشی‌های نفت و گاز، باید جامعه اطلاعاتی را با زیرساخت‌های فیبر نوری و مخابراتی معرفی کرد.

 

 

 

 

 

زیر ساخت‌های فنّی

n       Ã زیرساخت‌های مرتبط با دانش؛

n        بیشتر ناظر به اندیشه خلاق و خبرگی متخصصان، اندیشمندان و فنّاورانی است که بازیابی، پردازش و فراورش دانش را به عهده دارند.

n          Ã زیرساخت‌های فنّاوری رابط اطلاعات.

n       بیشتر ناظر به محیط حقوقی و پیمان‌های مناسبی است که نحوه ارتباط و همزیستی داده‌های مختلف و کاربری آنها را مهیا می‌سازد.

n       مدل توسعه فناوری اطلاعات (UNDP)

این مدل با همکاری چند مؤسسه بین‌المللی معتبر برای توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای درحال توسعه فراهم شده است. این مدل شامل پنج مؤلفه است