ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۲:۲۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / جامعه, خواندنی > یکی از مراکز ریسندگی بافندگی و قالیبافی شهر اردبیل است

یکی از مراکز ریسندگی بافندگی و قالیبافی شهر اردبیل است

نام اردبیل همواره به همراه نام قالی مشهور بود از جمله قالیهای معروف قالی ذی قیمت اردبیل که متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود نام برد. فرش اردبیل فرش ...

نام اردبیل همواره به همراه نام قالی مشهور بود از جمله قالیهای معروف قالی ذی قیمت اردبیل که متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود نام برد.

فرش اردبیل

فرش اردبیل | بافت فرش در اردبیل سابقه طولانی دارد. در دوران صفویه در بسیاری از مراکز بافندگی، قالی بافی در اردبیل در اوج کمال بوده و نام اردبیل همواره به همراه نام قالی مشهور بود از جمله قالیهای معروف قالی ذی قیمت اردبیل که متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری می شود نام برد.

فرش اردبیل

در دوران قاجاریه قالیبافی اردبیل دچار رکود فاحشی گردیده است.
بافندگان اردبیلی در هنگام جنگ جهانی دوم که فرشبافی در شیروان و سایر مناطق بافندگی
قفقاز در حال توقف بود با اقتباس از طرحهای بسیار موفق قفقازی و
همچنین نقشهای زیبای تبریز از جمله طرح هراتی مشایخی، گلدانی، ظل السلطانی و ترنج دار
شیخ صفی و نیز با متابعت از روشهای متداول بافت در آذربایجان از
قبیل استفاده از گره ترکی، تار و پود پنبه ای به فرشبافی خود سر و سامان دادند.

فرش اردبیل