ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۲۰:۵۷
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / اقتصاد > سازوکار دریافت و ساماندهی ارز موجود در دست اشخاص اعلام شد

سازوکار دریافت و ساماندهی ارز موجود در دست اشخاص اعلام شد

بانک مرکزی سازوکار جدید سامان‌دهی ارز در دست اشخاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بانک مرکزی طی نامه ای با اشاره به بخشنامه شماره 1029/60 مورخ 12/10/1390 به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست ...

بانک مرکزی سازوکار جدید سامان‌دهی ارز در دست اشخاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی طی نامه ای با اشاره به بخشنامه شماره 1029/60 مورخ 12/10/1390 به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد ؛ بانک‌ها مجازند که در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام نماید :
1- خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور
2- افتتاح حساب ارزی : درصورت افتتاح حساب ارزی ، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر « پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن » ، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی ، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام نماید .
تبصره : سود متعلقه به حسابهای ارزی مزبور ، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید ، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت می باشد .
کلیه حسابهای ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه ، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حسابهای ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان پذیر خواهد بود .

3939