ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۶:۵۱
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / اقتصاد > زیباترین پول ها و اسکناس های جهان / عکس

زیباترین پول ها و اسکناس های جهان / عکس

وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد. آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر ...

وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.

آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر کرده و پیش خود فکر کنید که چه اسکناس‌های زیبایی دارند.

پول هر کشوری یکی از نشانه‌های هر کشور و معرف فرهنگ و رسوم آن کشور است و داشتن پول‌های زیبا می‌تواند در شناخت مردم دیگر کشورها از آن کشور تاثیر به سزایی بگذارد.

دیوید استاندیش، نویسنده کتاب “هنر پول” اقدام به انتخاب زیباترین اسکناس‌های جهان کرده است. وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.

در ادامه با زیباترین اسکناس‌های جهان آشنا می‌شوید:

 

 وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد. آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر کرده و پیش خود فکر کنید که چه اسکناس‌های زیبایی دارند. پول هر کشوری یکی از نشانه‌های هر کشور و معرف فرهنگ و رسوم آن کشور است و داشتن پول‌های زیبا می‌تواند در شناخت مردم دیگر کشورها از آن کشور تاثیر به سزایی بگذارد. دیوید استاندیش، نویسنده کتاب "هنر پول" اقدام به انتخاب زیباترین اسکناس‌های جهان کرده است. وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.  در ادامه با زیباترین اسکناس‌های جهان آشنا می‌شوید:  پاسیفیک فرانسه   روفیای مالدیو   دوبراس واحد پول کشور سائو تومه و پرینسیپ   فرانک سوئیس   فرانک کومور   دلار نیوزلند   دلار جزایر کوک   دلار هنگ کنگ   کرونورس واحد پول ایسلند

 

 
پاسیفیک فرانسه

روفیای مالدیو

دوبراس واحد پول کشور سائو تومه و پرینسیپ

فرانک سوئیس

فرانک کومور

وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد. آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر کرده و پیش خود فکر کنید که چه اسکناس‌های زیبایی دارند. پول هر کشوری یکی از نشانه‌های هر کشور و معرف فرهنگ و رسوم آن کشور است و داشتن پول‌های زیبا می‌تواند در شناخت مردم دیگر کشورها از آن کشور تاثیر به سزایی بگذارد. دیوید استاندیش، نویسنده کتاب "هنر پول" اقدام به انتخاب زیباترین اسکناس‌های جهان کرده است. وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.  در ادامه با زیباترین اسکناس‌های جهان آشنا می‌شوید:  پاسیفیک فرانسه   روفیای مالدیو   دوبراس واحد پول کشور سائو تومه و پرینسیپ   فرانک سوئیس   فرانک کومور   دلار نیوزلند   دلار جزایر کوک   دلار هنگ کنگ   کرونورس واحد پول ایسلند

دلار نیوزلند

دلار جزایر کوک

وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد. آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر کرده و پیش خود فکر کنید که چه اسکناس‌های زیبایی دارند. پول هر کشوری یکی از نشانه‌های هر کشور و معرف فرهنگ و رسوم آن کشور است و داشتن پول‌های زیبا می‌تواند در شناخت مردم دیگر کشورها از آن کشور تاثیر به سزایی بگذارد. دیوید استاندیش، نویسنده کتاب "هنر پول" اقدام به انتخاب زیباترین اسکناس‌های جهان کرده است. وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.  در ادامه با زیباترین اسکناس‌های جهان آشنا می‌شوید:  پاسیفیک فرانسه   روفیای مالدیو   دوبراس واحد پول کشور سائو تومه و پرینسیپ   فرانک سوئیس   فرانک کومور   دلار نیوزلند   دلار جزایر کوک   دلار هنگ کنگ   کرونورس واحد پول ایسلند

دلار هنگ کنگ

وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد. آیا تا به حال پیش آمده که به دیگر کشورهای جهان سفر کرده و پیش خود فکر کنید که چه اسکناس‌های زیبایی دارند. پول هر کشوری یکی از نشانه‌های هر کشور و معرف فرهنگ و رسوم آن کشور است و داشتن پول‌های زیبا می‌تواند در شناخت مردم دیگر کشورها از آن کشور تاثیر به سزایی بگذارد. دیوید استاندیش، نویسنده کتاب "هنر پول" اقدام به انتخاب زیباترین اسکناس‌های جهان کرده است. وی معتقد است که واحد پولی منطقه یورو یکی از زیباترین اسکناس‌های جهان است اما اسکناس‌های زیباتر از یورو نیز در جهان وجود دارد.  در ادامه با زیباترین اسکناس‌های جهان آشنا می‌شوید:  پاسیفیک فرانسه   روفیای مالدیو   دوبراس واحد پول کشور سائو تومه و پرینسیپ   فرانک سوئیس   فرانک کومور   دلار نیوزلند   دلار جزایر کوک   دلار هنگ کنگ   کرونورس واحد پول ایسلند

کرونورس واحد پول ایسلند