ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۵:۱۰
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / سیاست > چه کسانی در کاخ سفید چشم دیدن ترامپ را ندارند؟؟؟

چه کسانی در کاخ سفید چشم دیدن ترامپ را ندارند؟؟؟

افرادی داخل کاخ سفید می‌خواهند ترامپ را زمین بزنند مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید در اظهاراتی اعلام کرد: رئیس جمهور نماینده نظام سیاسی نیست؛ لذا به هرترتیب آن ها در تلاشند او را از کاخ سفید ...

کاخ سفید

افرادی داخل کاخ سفید می‌خواهند ترامپ را زمین بزنند

مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید در اظهاراتی اعلام کرد: رئیس جمهور نماینده نظام سیاسی نیست؛ لذا به هرترتیب آن ها در تلاشند او را از کاخ سفید بیرون بیاندازند.

___________نکته نیوز___________

«آنــتونی اســـکاراموچی» مدیـر پیشین ارتـــبـــاطـــات کاخ سفـید امروز یکــشـــنــه در سخنـــانــی اعـــلــام کرد: توطئه گرانــی در کاخ سفیـــد میــ‌ـــخواهـنـــد ترامـــپ را زمـــیـــن بزنند.

 

مدیر پیـشــین ارتباطــات کاخ سفــیـد در ایــن باره افــزود: رئیس جمهور نمایـنده نظام سیـــاسی نیــست؛ لذا به هرتـرتیـب آن ها در تلاشـــند او را از کاخ سفـیـــد بیـــرون بیـانــدازنـــد.

 

وی در مصاحــبـــه با «اِیـ‌ـــبیــ‌سی» ادامـــه داد: فکر میـــ‌کـــنم عناصــری در واشـــنگتــن و البـتـه درون کاخ سفید هستـــند که لزوماً در پی تضمیــن منـافع و پیشــبرد برنــامــه رئیسـ‌جمــهور نیـــســتــند.

 

«آنتونی اســکـاراموچی» که تنها ۱۰ روز در ایـــن سمــت در کاخ سفــیــد حضور داشت، تأکــیــد کرد: البـــته من پیشـــتر برخی از نام های مرتــبط با ایـــن جریـان را ارائه کرده ام.

 

لازم به ذکــر اســت، آنـتونی اسکـاراموچی پس از برکنــاری ناگـهــانـی «ریـــنـــس پریــبــاس» از سمت مدیــریت کارکــنان کاخ سفـــید و جایـــگـــزینی ژنرال «جان کلی» اعـلــام کرده بود که برای باز گذاشــتن دست «جان کلـــی» در انــتـخــاب نیـــروهایش از کاخ سفـید می‌رود.