به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری نکته نیوز؛ نگاه معنادار محمدجواد ظریف به محمود احمدی‌نژاد پس از تغییر جایگاه و نشستن در صندلی‌ای خارج از نظم تعیین شده، در مراسم تنفیذ سوژه برخی از رسانه های اجتماعی شده است.

احمدی‌نژاد