ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۹:۳۷
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / سیاست > بودن این هفت وزیر در دولت بعدی اشتباه است

بودن این هفت وزیر در دولت بعدی اشتباه است

۷ وزیر فعلی که نباید در دولت بعد باشند عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید گفت: در تحقیقی که توسط فراکسیون امید انجام‌ شد ٧وزیر زیر متوسط بودند و نباید در دولت بعد باشند و در صورت ...

دولت

۷ وزیر فعلی که نباید در دولت بعد باشند

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید گفت: در تحقیقی که توسط فراکسیون امید انجام‌ شد ٧وزیر زیر متوسط بودند و نباید در دولت بعد باشند و در صورت معرفی قطعاً ما به عنوان وکلای ملت به آنها رأی نمی‌دهیم.

_____________________نکته نیوز_____________________

به گزارش نکته نیوز، «محمدعـلـی وکیلی» عضو هیئت رئیسه فراکسـیون امید اظــهــار داشــت: تحـقــیقی در خصوص عمـــلــکرد وزرا توسط فراکـــسیون امـید انـجام شده که بر اســـاس نتـــایج آن، از ١٨ وزیر کنونی ٦ وزیر از ٥ نمـره ٣.٧ گرفتــنـد که از نظـــر ما یعنی کاملـــا موفق بودنــد.وی در توضیـح بیـــشتر گفت: در این تحـقـــیـــق نمره ٥ وزیــر ٢.٥ تا ٣.٧ شده که ترجیح ما ایـن اسـت در دولت بعـد نبـاشـــنــد، امـــا ٧ وزیـر زیــر متوسط بودند و نبـــایـد در دولـت بعد باشــند و در صورت معــرفی قطــعــاً ما به عنوان وکلای ملت به آنـهـــا رأی نمــیــ‌دهــیــم.

بودن این هفت وزیر در دولـت بعدی اشتباه است