ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۰۱:۲۶
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / سیاست > روش بزدلانه سران گروه تروریستی داعش برای فرار کردن

روش بزدلانه سران گروه تروریستی داعش برای فرار کردن

روش بزدلانه سران گروه تروریستی داعش برای فرار کردن برخی عناصر تروریستی داعش در جریان فرار از مناطق درگیری به عنوان شهروند با برخی رسانه ها مصاحبه کردند که از این طریق شناسایی شدند. _________________نکته نیوز_________________ به گزارش ...

داعش

روش بزدلانه سران گروه تروریستی داعش برای فرار کردن

برخی عناصر تروریستی داعش در جریان فرار از مناطق درگیری به عنوان شهروند با برخی رسانه ها مصاحبه کردند که از این طریق شناسایی شدند.

_________________نکته نیوز_________________

به گزارش نکتـه نیوز در روزهای گذشــتـــه در جریـــان عمـــلیات پاکسازی محـــلـه موصل قدیم، ( غرب شهـر موصل) دههـا تن از عناصـــر تروریــستـی داعــش توانـــســتـــنـــد در قالب شهروند عادی از چنــگ نیـــروهای عراقی فرار کنــند.

یک منبع میـــدانـی در همـــیـــن ارتباط در گفت وگو با مشـــرق اعـلـام کرد: عنـــاصـر تروریــســتــی مسـلـــح در منـاطــق درگیـــری به شرطی اجــازه خروج به برخـی مردم را داده انــد که همرزمــانــشــان همراه با آنـان  از منـــاطق درگـیـری خارج شوند.

برخـی عناصــر تروریــستـی داعـــش در جریان فرار از منـــاطـق درگـــیــری به عنوان شهـــروند با برخـــی رسـانـــه ها مصـاحـــبـــه کردنـــد که از این طریق شنـاسایـی شدنـد.

در تصـاویر  ذیل، برخی از سرکرده های عناصـــر تروریســتــی داعـش را مشاهده می کنـــید که موفق شده انـــد از غرب شهـــر موصل متواری شوند و در عیــن حال با رسانه های عراقـــی هم مصاحبـه کنـنـــد.

به گزارش نکــتـه نیوز، نیروهای عراقـی در تلــاش هستـند ایـن تروریـســـت ها را در غرب شهر موصل شناســایـــی و دستگـــیـر کننـد.