ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۱۶:۱۱
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / چهره های معروف > داستان جالب معتاد شدن روشنک عجمیان در دورهمی

داستان جالب معتاد شدن روشنک عجمیان در دورهمی

ماجرای اعتیاد روشنک عجمیان در دروهمی چه بود؟! روشنک عجمیان بازیگر سریال کوچه اقاقیا شب گذشته 30 تیر 96 مهمان برنامه دورهمی شد و درباره اعتیاد شدیدی که به فضای مجازی داشت صحبت کرد و با ...

روشنک عجمیان

روشنک عجمیان

ماجرای اعتیاد روشنک عجمیان در دروهمی چه بود؟!

روشنک عجمیان بازیگر سریال کوچه اقاقیا شب گذشته 30 تیر 96 مهمان برنامه دورهمی شد و درباره اعتیاد شدیدی که به فضای مجازی داشت صحبت کرد و با یک ظرف دم پختک مهران مدیری را غافلگیر کرد.

دورهمی روشنک عجمیان با مهران مدیری

برنامــه دورهمی با اجرای مهران مدیـری شب گذشـتـه 30 تیر ماه 96 ساعـــت 23 روی آنــتـــن شبـــکه نسـیم رفت . مهـــران مدیـــری در این برنـــامه میزبــان روشنک عجمیـــان بازیـــگر سریـــال کوچه اقـاقــیا بود که تجربـــه چند اجـرا در تلویزیون را نیز در کارنــامـه هنـری خود دارد.

روشنـــک عجمیان بعـــد از سلام و احوال پرسـی در برنامــه دورهـمـــی از خوش اخلـــاقـــی بودن و آثـار مثــبتی که ایـن خوش اخـــلـــاقــی برایـــش داشتـه است گفـت :خوش اخــلـــاق بودن من یک امر درونی اســـت و من انرژی خوبی از اطـــرافـــیانــم میــگـیــرم و وقتی میـخــنـدم هم خودم انرژی خوبی میگـــیــرم و هم انرژی خوبی را منتقـل میکنم.

ماجرای بازیگر شدن روشنک عجمیان

بــازیـــگـــر کوچه اقـاقیا درباره ورودش به بازیگـری گفــت:من از دوران راهــنمــایـی نوشتن را آغـــاز کردم اما هرگز فکر نمیکـردم که وارد حرفـــه بازیگـــری شوم و از سال 73 تئاتــر را آغـــاز کردم و در سال 76 به صورت حرفه ای کارم را آغاز کردم و با کوچه اقــاقـیا بیشـــتـــر شناخـتــه شدم و در بخــش هایـی از صحــبت هایــش دربــاره ویژگی های متولدیـن بهمــن ماه گفــت.

روشنک عجمـــیان در برنــامـــه دورهـــمی دربــاره علـــاقـه اش به کتـــاب خوانــدن گفــت و توصیه های زیادی در ایــن رابطـــه به مردم کرد و گفـــت :در فضـــاهــای مجــازی هم میتوانـــیم کتابــهایــی را بخوانــیــم و دانشــی از ایـــن طریـــق کسب کنـــیم.

مهـران مدیری درباره اجـــرا و بازیـــگری خانــم عجــمــیـان پرسیـد که گفــت :اجــرا برای من یک تجـــربه بود و 8 سال مجــری جام جم بودم اما علاقــه شخصی من به بازیــگری بیشــتــر اســت و به نظرم بازیـگـر بهـــتـــری هســـتـــم.

اعتیاد روشنک عجمیان به فضای مجازی

روشنک عجمیان

روشنک عجمیان در دورهمی

در ادامه گفتـگو مهران مدیـــری به اعتـــیادی که روشنـــک عجمیان به فضــای مجـــازی داشت اشـاره کرد و از خانـــم بازیــگــر خواســت در این رابـطـــه توضیح بدهد که روشنـــک عجمیـــان گفــت :بله من در دوره ای اعـتــیـاد شدیــد به فضای مجـــازیـداشـــتـــم که خداروشکـــر ترک کردم . من از اولیـــن کســـانی بودم که پیـجـی در ایـــنــســتـاگــرام به راه انداختم امــا به لطف برخــی از دوستــان اولین صفــحــه ایــنـــسـتــاگرامـــم را بستم و زمـــانی که برای دومین بار صفــحــه ای در اینستاگـــرام راه انــداخـتـــم هک شدم که با کمـــک پلیس فتا صفحـه من به من برگردانده شد. بعـــد از آن تصـمــیم گرفـــتــم برای آرامـــش خودم کمتر سراغ فضـای مجـازی بروم.

روشنک عجمـــیـــان در ادامـــه گفــتگو از مهــران مدیـری درخواســت کرد که به چند سوال کوتاه او پاســخ بدهـد که مهـران مدیـری با صبـر و حوصله به همـه سوالـهـا پاســخ داد و گفـت :در قســمت آخر برنامه دورهمی درباره بحـــث ها و موضوعات ایـــن برنـامه و نحوه شکــل گیـــری آنـهـا صحبـت میــکنــم .

روشنک عجمیان مهران مدیری را غافلگیر کرد

مـــهـران مدیـــری در ابــتــدای برنــامه اعـــلـــام کرد که در حال رژیم گرفتن اســـت و چند روزی است که برنـج نخورده اســت . در بخـــش های پایانی برنـــامــه روشنک عجــمـــیــان با یک ظرف دم پختـــک و نیمــرو و تخـــم مرغــی که دخـتـــرش روی آن طرحـــی را کشـیده بود آقـای مدیـــری را غافــلــگـیـــر کرد و باعـــث شد آقـای مجـری رژیــمش را بشـــکند.

روشنـک عجـمـیـان دربــاره ماجرای آشـــنایــی تا ازدواجـش در دورهــمی گفـــت و از آروشا دخـــتر 7 ساله خود که حاصـــل ایـــن عشــق اســت نام برد و از ایـنـــکه هیچ علاقـــه ای به جراحـــی های زیــبـــایــی ندارد صحــبــت کرد.

در بخـش پایــانــی برنـامـــه روشنــک عجــمـیان دو جلد از دایــرة المعــارف مردمـــان ایران و همــچــنین مجــموعه لطـیـــفـه های زنـــده یاد منوچهر نوذری را به موزه دورهمی تقــدیـم کرد.

 غافلگیر شدن مهران مدیری توسط روشنک عجمیان در دورهمی