ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

| سایت خبری نکته نیوز

امروز : چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶ ، ساعت : ۲۲:۳۲
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / خانواده > هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند / عواقب زدن والدین توسط کودک

هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند / عواقب زدن والدین توسط کودک

هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند داشتن کودکان ی که بهانه گیر هستند و به هر بهانه ای به دنبال گریه کردن و خالی کردن خشم خود از طریق زدن اطرافیان و جیغ زدن هستند ،بسیار ...

هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند

هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند

داشتن کودکان ی که بهانه گیر هستند و به هر بهانه ای به دنبال گریه کردن و خالی کردن خشم خود از طریق زدن اطرافیان و جیغ زدن هستند ،بسیار طاقت فرسا است. گاهی والدین جوان که حوصله تحمل شرایط کودک و این بهانه گیری ها را ندارند از شیوه های غلط تربیتی استفاده میکنند و بهه کودک خود اجازه میدهند برای آرام شدن کودکآنها را بزند.کودک

کودک

اجازه دادن به کودک برای زدن والدین اشتباه است

گاهی والدین برای اینکه خشم فرزندشان کم شود اجازه می دهند کودک، آنها را بزند. استدلالشان هم این است که دستان او کوچک و خشمش زیاد است ما که دردمان نمی آید بگذار او آرام شود. یا بجای مشت زدن به سریا شکم، روی دستم بزن. غافل از اینکه کودک بعد از زدن والدین، احساس گناه می کند و یا احساس نگرانی از مقابله به مثل والدین پیدا می کند.

هیچ موقع اجازه ندهید کودکان شما را بزنند

با کودکتان برای آرام شدن درست رفتار کنید

اجازه ندهید حتی اگر چنین نباشد، پس از آن یاد می گیرد تنها راه فرونشاندن خشم کتک زدن است. والدین در این مواقع باید بگویند:نزن! هرگز به تو اجازه نمی دهم این کار را بکنی. اگر ناراحتی با حرف زدن به من بگو.
اگر کودک کوچکتر از آن است که متوجه شود، کافی است بگویید:نزن! زدن کار خوبی نیست و دستهایش را بگیرید.